Pripreme za obračun za 2016. godinu u proračunskom računovodstvu

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2016
Članak:
Pripreme za obračun za 2016. godinu u proračunskom računovodstvu
Stranica:
22.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      S obzirom na to da se u proračunskom sustavu većina financijskih izvještaja za 2016. godinu predaje do 1. veljače 2017., treba provjeriti podatke na knjigovodstvenim računima.
      Provjera podataka iskazanih na knjigovodstvenim računima jedan je od oblika priprema za utvrđivanje rezultata poslovanja.
      Osim podataka na računima, treba provjeriti i sustav knjiženja istovrsnih poslovnih promjena.
      Iako se u 2016. godini promijenio računovodstveni propis koji je donio novine u način bilježenja nekih poslovnih promjena, on se u dijelu računskog plana počinje primjenjivati tek od 1. siječnja 2017. pa ne utječe na računovodstvene provjere za 2016. godinu. O tim je novinama pisano u zasebnom članku koji je sastavni dio ovog priloga.

1. Uvod
2. Provjera pozicija
3. Zaključak

Hashtags:
#ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo