Naknade za javno iskorištavanje glazbenih djela

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2001
Članak:
Naknade za javno iskorištavanje glazbenih djela
Stranica:
113.
Autor/i:
Ines GRKOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Obveza plaćanja naknade za javno iskorištavanje glazbenih djela je u posljednje vrijeme postala vrlo interesantna tema, a o čemu često čitamo i članke u dnevnom tisku. Pritom ne samo da je upitan izvor podataka o "potencijalnim" korisnicima nego je jednako tako teško kontrolirati svote utvrđenih naknada.

Iz čega proizlazi obveza plaćanja navedene naknade, tko su obveznici te koji se problemi s tim u svezi javljaju u praksi, piše naša suradnica iz Hrvatske gospodarske komore.

Hashtags: