Privremeni uvoz plovila nautičkog turizma u svrhu iznajmljivanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2001
Članak:
Privremeni uvoz plovila nautičkog turizma u svrhu iznajmljivanja
Stranica:
116.
Autor/i:
Željko DOMINIS, dipl. ing.
Sažetak:
Postupak privremenog uvoza jedan je od oblika carinski dopuštenih postupaka ili uporaba robe1 i svakako je jedan od najvažnijih oblika vanjskotrgovačkog poslovanja u našoj gospodarskoj praksi. Osnovno obilježje ovog oblika poslovanja je upravo privremeni karakter uvoza robe.

Privremeni uvoz carinarnica može odobriti samo u slučajevima i pod uvjetima koji su određeni i propisani odredbama Konvencije o privremenom uvozu, prihvaćene u Istanbulu 26. lipnja 1990. (dalje: Istanbulska konvencija) 2 , te odredbama čl. 145. do 152. Carinskog zakona (Nar. nov., br. 78/99., 94/99., 117/99. 73/00.) i odredbama čl. 328. do 371. Uredbe za provedbu Carinskog zakona (Nar. nov., br. 144/99., 48/00., 49/00. i 77/00. - dalje: Uredba). Koja su pravila carinskog postupka pri privremenom uvozu plovila, o tome u nastavku članka.

Hashtags: