Tumačenja i stajališta - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Časopis: Pravo i porezi - 12.2016
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
Stranica:
114.
Autor/i:
Sažetak:
 • Sidrenje aquaparka
 • Uporabna dozvola kao uvjet za izdavanje rješenja za obavljanje djelatnosti trgovine
 • Dokaz pravnog interesa
 • Potvrda glavnog projekta
 • Upit o dokazu pravnog interesa
 • Formiranje građevne čestice
 • Članak 5. stavak 1. podstavak 3. alineja 3. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
 • Provedba prostornih planova
 • Građenje bazena do 100 m2 na postojećoj građevini
 • Dokaz pravnog interesa
 • Provedba javne rasprave
Hashtags: