Domaća sudska praksa

Časopis: Pravo i porezi - 12.2016
Članak:
Domaća sudska praksa
Stranica:
118.
Autor/i:
Sažetak:

Obvezno pravo

 • Ništetnost ugovora zbog predmeta obveze (čl. 47. ZOO-a/91)
  • Kad je predmet obveze nedopušten ugovor je ništetan
 • Odgovornost za štetu od opasne stvari (čl. 173. ZOO/91)
  • Ručna bomba je opasna stvar
 • Valuta obveze (čl. 395. ZOO/91)
  • Ako novčana obveza u skladu sa zakonom glasi na plaćanje u stranoj valuti može se u toj valuti zahtijevati i njezino ispunjenje
 • Ugovor o komisionu – stečaj komisionara (čl. 789. ZOO-a/91)
  • U slučaju stečaja komisionara komitent može zahtijevati od trećega, kome je komisionar predao stvari, da mu plati njihovu cijenu
 • Svrha osuguranja imovine (čl. 925. ZOO/91)
  • Iznos naknade za štetu koja se dogodila u imovini osiguranika zbog nastupanja osiguranog slučaja ne može biti veći od štete koju je osiguranik pretrpio

Radno pravo

 • Zastara tražbine iz radnog odnosa (čl. 138. ZR-a/95)
  • Tražbina iz radnog odnosa zastarijeva za tri godine
 • Izvanredni otkaz ugovora o radu (čl. 107. ZR-a/95)
  • Nemarno i nesavjesno obavljanje radnih zadataka opravdan je razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu
 • Izvanredni otkaz ugovora o radu (čl. 107. ZR-a/95)
  • Ugovor o radu može se izvanredno otkazati samo u roku od 15 dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se izvanredni otkaz temelji
 • Izvanredni otkaz ugovora o radu (čl. 108. ZR-a/09)
  • Postupanje radnika na način koji je Ugovor o radu i Pravilnik o radu poslodavca propisao kao osobito tešku povredu obveze iz radnog odnosa opravdan je razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu
 • Izvanredni otkaz ugovora o radu (čl. 108. ZR-a/91)
  • Korištenje slobodnih dana bez odobrenja poslodavca opravdan je razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu

Nasljedno pravo

 • Vraćanje dara zbog povrede nužnog dijela (čl. 39. ZN-a/71)
  • Odluka o vraćanju dara zbog povrede nužnog dijela ovisi o poštenju daroprimatelja
 • Raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju (čl. 125. ZN-a/71)
  • Uzdržavana osoba koja nije bila stranka ugovora o doživotnom uzdržavanju, ali koju je davatelj uzdržavanja trebao uzdržavati, ovlaštena je tražiti raskid tog ugovora ako davatelj uzdržavanja ne ispunjava svoje obveze
 • Nasljednopravni zahtjevi nakon pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju (čl. 235. ZN-a/71)
  • Kada je ostavinska rasprava završena pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju, a postoje uvjeti za ponavljanje postupka po pravilima parničnog postupka, neće se obnoviti ostavinski postupak već stranke svoja prava mogu ostvariti u parnici
 • Imovina koja se izdvaja iz ostavine (čl. 75. ZN-a/03)
  • Pravo potomka na izdvajanje temelji se na činjenici da je on živio zajedno s ostaviteljem u zajednici i da je svojim radom ili davanjima pridonio da se ostaviteljeva imovina poveća
 • Postupak kada nema imovine (čl. 215. ZN-a/03)
  • Kad nema ostavine, ostavinski postupak se ne provodi

Prekršajno pravo

 • Prekršajna odgovornost
  • Ugovornom odredbom nije moguće prenositi prekršajnu odgovornost koja proizlazi iz zakonskih odredaba
 • Nepoznato prebivalište ili boravište okrivljenika
  • U slučaju nepoznatog prebivališta ili boravišta okrivljenika sud je dužan zatražiti od policije da nađe okrivljenika i obavijesti sud o njegovoj adresi
 • Odbacivanje popratnog dopisa
  • Sud je ovlašten odbaciti samo one podneske na temelju kojih sud postupa
 • Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje
  • Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje postoji ako kakva odlučna činjenica nije utvrđena
 • Poništena vozačka dozvola
  • Vozačka dozvola je javna isprava koju je izdalo nadležno dr
Hashtags: