Raskid ugovora zbog neispunjenja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2001
Članak:
Raskid ugovora zbog neispunjenja
Stranica:
129.
Autor/i:
Slavko BABIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Prigodom sklapanja ugovora suugovaratelji imaju na umu cilj koji će se ostvariti njegovim ispunjenjem. Prema tome, svaki se ugovor sklapa da bi se ispunio. Ali, kad jedna strana ne ispuni svoju ugovorom preuzetu obvezu koju je inače moguće ispuniti, ili je ne ispuni onako kako je to bilo predviđeno, a druga strana je spremna uredno ispuniti svoju obvezu ili ju je već ispunila, opravdano se postavlja pitanje kakav je njezin položaj, odnosno koja joj prava zakon pruža.Prijava staža osiguranja za 2000. godinu se obavlja na tiskanici M-4P. U tiskanici se iskazuju podatci o stažu osiguranja i plaći i naknadama plaće koje radniku pripadaju za 2000. godinu, odnosno sve isplate na koje je plaćen doprinos za mirovinsko osiguranje. Svote plaća i naknada iskazuju se u ukupnoj bruto svoti, odnosno u svoti koja je bila osnovica za obračun doprinosa iz plaće i na plaću. U tiskanici se također iskazuju i svote naknada koje su isplatili na svoj teret (izravno ili su refundirali poslodavcima isplaćene svote) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Centar za socijalnu skrb i Država Hrvatska, o kojima poslodavci trebaju zatražiti podatak o isplaćenoj svoti naknade za svakog radnika posebno. Iako je Zakonom o mirovinskom osiguranju propisani rok za predaju tiskanice M-4P 30. travnja, taj rok se ni ove godine vjerojatno neće doslovno poštovati budući da će Zavod prije svake predaje tiskanice obaviti kontrolu o plaćanju doprinosa.

U ovom se članku nalaze pojašnjenja u svezi s popunjavanjem tiskanice M-4P, a osim toga daju se i dodatna pojašnjenja o ispravku podataka iskazanih na tiskanici M-4Klp za 1994. i 1995. na tiskanici M8-Klp.

Hashtags: