Godišnji obračun neporeznih davanja i sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2016. godinu (PD)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2017
Članak:
Godišnji obračun neporeznih davanja i sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2016. godinu (PD)
Stranica:
85.
Autor/i:
Sažetak:

      Ove godine imamo izvanrednu situaciju u redoslijedu prikazivanja građe koja se odnosi na sastavljanje godišnjih financijskih i poreznih izvješća za 2016. godinu.
      Porezna je reforma donijela pogodnost za poduzetnike koji plaćaju porez na dobitak, i to kod utvrđivanju predujmova (akontacija) za 2017. godinu. Riječ je o tome da će se predujmovi utvrđivati prema novim – nižim stopama poreza na dobitak (12 % i 18 %), što može biti razlogom da se ubrzaju poslovi na izradi godišnje prijave poreza na dobitak kako bi se već početkom 2017. godine ostvarila pogodnost plaćanja nižih predujmova poreza na dobitak. To će biti osobito poticajno za male poduzetnike s godišnjim prihodom do 3.000.000,00 kn te one poduzetnike koji nemaju znatno veći prihod u 2016. u odnosu na prethodnu poslovnu godinu.
      Kako se prije sastavljanja godišnje prijave poreza na dobitak (obrazac PD) moraju obračunati i proknjižiti na troškove razna neporezna davanja (šume, turistička, spomenička i dr.), stoga se najprije daju naputci u vezi s tim obveznim davanjima, a potom o izradi prijave poreza na dobitak.
      Nakon što se sastave ti obračuni i proknjiže proizišle obveze (ili povrati), može se pristupiti završnom sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja (bilance, RDG-a, bilježaka i dr.). O tim će se izvještajima dati naputci u sljedećem broju našeg časopisa.
      U nastavku dajemo plan aktivnosti odnosno rokove za sastavljanje pojedinih poreznih, financijskih i drugih izvješća. 

Hashtags:
#Računovodstvo