Prijava staža osiguranja za 2000.godinu (tiskanica M-4P)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2001
Članak:
Prijava staža osiguranja za 2000.godinu (tiskanica M-4P)
Stranica:
135.
Autor/i:
Ana ŠAŠIĆ-ŠOJAT, prof.
Sažetak:
Prijava staža osiguranja za 2000. godinu se obavlja na tiskanici M-4P. U tiskanici se iskazuju podatci o stažu osiguranja i plaći i naknadama plaće koje radniku pripadaju za 2000. godinu, odnosno sve isplate na koje je plaćen doprinos za mirovinsko osiguranje. Svote plaća i naknada iskazuju se u ukupnoj bruto svoti, odnosno u svoti koja je bila osnovica za obračun doprinosa iz plaće i na plaću. U tiskanici se također iskazuju i svote naknada koje su isplatili na svoj teret (izravno ili su refundirali poslodavcima isplaćene svote) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Centar za socijalnu skrb i Država Hrvatska, o kojima poslodavci trebaju zatražiti podatak o isplaćenoj svoti naknade za svakog radnika posebno. Iako je Zakonom o mirovinskom osiguranju propisani rok za predaju tiskanice M-4P 30. travnja, taj rok se ni ove godine vjerojatno neće doslovno poštovati budući da će Zavod prije svake predaje tiskanice obaviti kontrolu o plaćanju doprinosa.

U ovom se članku nalaze pojašnjenja u svezi s popunjavanjem tiskanice M-4P, a osim toga daju se i dodatna pojašnjenja o ispravku podataka iskazanih na tiskanici M-4Klp za 1994. i 1995. na tiskanici M8-Klp.

Hashtags: