Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2017
Članak:
Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku
Stranica:
117.
Autor/i:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

1. Uvod
2. Sastavljanje izvještaja o ostalom sveobuhvatnom dobitku

Hashtags:
#Računovodstvo