Izvještaj o novčanim tokovima za 2016. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2017
Članak:
Izvještaj o novčanim tokovima za 2016. godinu
Stranica:
123.
Autor/i:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

1. Uvod
2. Obveznici sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima
3. Vrste novčanih tokova
4. Metode sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima
5. Objavljivanja uz izvještaj o novčanim tokovima
6. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo