Posebnosti godišnjeg obračuna za 2016. godinu u trgovačkoj djelatnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2017
Članak:
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2016. godinu u trgovačkoj djelatnosti
Stranica:
139.
Autor/i:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      I ove ćemo se godine osvrnut na posebnosti kod sastavljanja godišnjeg obračuna za poduzetnike koji obavljaju trgovačku djelatnost. One se prvenstveno odnose na primjenu poreznih propisa – posebice porezna na dobitak i poreza na dodanu vrijednost, ali i primjenu računovodstvenih standarda, od kojih su najvažniji HSFI 10 odnosno MRS 2 - Zalihe u području vrednovanja zaliha trgovačke robe. U nastavku ćemo podsjetiti na neke od specifičnih poslovnih događaja u trgovačkoj djelatnosti kako bi se u postupku izrade godišnjeg obračuna ispravile možebitne pogreške u obračunima, poreznim postupcima ili knjiženjima.

1. Uvod
2. Vrednovanje zaliha trgovačke robe
3. Podnošenje izvješća o obvezama i potraživanjima od povezanih osoba na temelju nabave i prodaje roba (obr. PD-IPO)
4. Predujmovi za robu
5. Naknadni popusti u trgovini
6. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe
7. Darovanja trgovačke robe i doniranje hrane
8. Što još treba uključiti u zalihe trgovačke robe na dan 31. prosinca 2016. godine

Hashtags:
#Računovodstvo