Kontrola poslovanja i izrada godišnjeg obračuna ugostitelja i hotelijera za 2016. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2017
Članak:
Kontrola poslovanja i izrada godišnjeg obračuna ugostitelja i hotelijera za 2016. godinu
Stranica:
171.
Autor/i:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Zakon o ugostiteljstvu propisuje način i uvjete obavljanja djelatnosti ugostiteljstva i pružanja usluga smještaja. S poreznog motrišta, u razdoblju 2016., za pružene usluge u toj djelatnosti zakonodavac je propisao sniženu stopu PDV-a od 13 % i to za uslugu pripremanja hrane i pića te smještaja u svim tipovima ugostiteljskih objekata. Međutim, od 1. siječnja 2017. godine na ugostiteljsku uslugu primjenjivati će se stopa PDV-a od 25 %, dok će se snižena stopa PDV-a i nadalje odnositi na uslugu smještaja (noćenje s doručkom, polupansion, puni pansion). O primjeni nove stope PDV-a u ugostiteljstvu može se pročitati u časopisu RRiF, br. 1/17., str. 55. Računovodstveno, ugostiteljsku djelatnost treba evidentirati kao uslužnu djelatnost u kojoj se isprepliću elementi proizvodnje s uslužnom djelatnosti, a ne kao trgovinu.
      U nastavku se daju najznačajnije napomene u vezi s kontrolom, pripremom i izradom godišnjeg obračuna za ovu djelatnost za 2016. godinu.

1. Uvod – zakonski okvir za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva
2. Što je bitno za poslovanje u ugostiteljskom objektu
3. Evidencije u ugostiteljskom objektu
4. Kontrola nabave sirovina i materijala s poreznog i računovodstvenog motrišta
5. Kontrola poreznih obveza i iskazanih prihoda od pružene usluge smještaja te usluge pripreme i usluživanja hrane
6. Računovodstvene radnje u ugostiteljstvu na kraju godine
7. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo