Posebnosti financijskih izvješća u djelatnosti cestovnog prometa za 2016. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2017
Članak:
Posebnosti financijskih izvješća u djelatnosti cestovnog prometa za 2016. godinu
Stranica:
184.
Autor/i:
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      Trgovačka društva koja obavljaju prijevozničku djelatnost vode poslovne knjige i sastavljaju financijska izvješća u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Ta društva primjenjuju i računovodstvene standarde ovisno o tome jesu li razvrstani u velike odnosno srednje, male ili mikropoduzetnike. Prijevoznička društva mogu imati neke posebnosti ovisno o tome kojim se prijevozom bave te o veličini i organizaciji poslovanja.
      U ovom se članku obrađuju posebnosti sastavljanja financijskih izvješća za poslovanje prijevozničkih djelatnosti u cestovnom prometu te neki računovodstveni postupci vezani za te posebnosti.
      Prijevoznička društva sastavljaju prijavu poreza na dobitak i druge prijave za obveze s osnove javnih prihoda na način koji je propisan i za druge djelatnosti. O tim prijavama vidjeti u RRiF-u, br. 1/17.

1. Uvod
2. Rokovi predaje financijskih i poreznih izvješća
3. Registar prijevoznika
4. Tehnički preduvjeti za vozila cestovnog prijevoza
5. Vozači i dokumentacija u vozilu
6. Radno vrijeme vozača
7. Nabava vozila i druge dugotrajne imovine
8. Prijevoz tereta za vlastite potrebe
9. Putni troškovi
10. Prijevozne usluge
11. Usluge prijevoza putnika
12. Organizacija prijevoza
13. Štete u prijevozu
14. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo