Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2016. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2017
Članak:
Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2016. godinu
Stranica:
221.
Autor/i:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      U ovom su članku definirane posebnosti koje se odnose na računovodstveno praćenje poslovnih događaja u graditeljskoj djelatnosti u skladu sa zahtjevima računovodstvenih standarda. Pritom je obrazloženo kako na datum bilance trebaju postupati uslužni graditelji u vezi s priznavanjem prihoda, a kako investitori koji najveću pozornost trebaju posvetiti tome jesu li u vrijednost investicija uključili sve troškove koji se trebaju uključiti u tu vrijednost prema zahtjevima računovodstvenih standarda. Uz to, u članku je definirano porezno motrište graditeljskih usluga s motrišta poreza na dodanu vrijednost.

1. Uvod
2. Računovodstvena određenja za uslužne graditelje
3. Računovodstvena određenja za investitore
4. Porezno motrište prodaje građevina i zemljišta
5. Prodaja građevina i nastanak obveze PDV-a
6. Prenamjena stanova izgrađenih za tržište na druge oblike ulaganja
7. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo