Porez na dobitak i oročena sredstva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2017
Članak:
Porez na dobitak i oročena sredstva
Stranica:
233.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se praktikumu bilježe plaćanja i obračun poreza na dobitak te valutna klauzula na oročena novčana sredstva.
      Neke od proračunskih osoba su i obveznici poreza na dobitak te moraju podnijeti prijavu poreza na dobitak za 2016. godinu. Tijekom godine bilježe plaćanje predujmova, u što uključuju i onaj koji je plaćen 2017. za 2016. godinu.
      Ako se odluči knjižiti valutna klauzula na oročena novčana sredstva, upitno je treba li je proknjižiti krajem proračunske godine, iako se oročenje koje je započeto u 2016. nastavlja i 2017. godine.

1. Porez na dobitak po rješenju
2. Valutna klauzula pri oročenim depozitima

Hashtags:
#ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo