Porez na dobitak i pretporez

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2017
Članak:
Porez na dobitak i pretporez
Stranica:
235.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva objašnjavaju knjiženja poreza na dobitak po obračunu i pretporez koji se ne priznaje u 2016. godini iako je povezan s rashodima za 2016. godinu. Jednako se tako objašnjava donos obveze PDV-a pri izvršavanju građevinskih radova.
      Porez na dobitak za koji nije Poreznoj upravi predan godišnji obračun do predaje financijskih izvještaja, može se u financijske izvještaje uključiti na različite načine.
      Iako se u određenim okolnostima ne može priznati pretporez zbog toga što nisu ispunjeni svi uvjeti za njegovo priznavanje za 2016. godinu, priznati se moraju rashodi uz koje je on povezan ako se oni odnose na tu godinu.
      Doneseni PDV u vezi s građevinskim uslugama može se priznati ili se ne može priznati kao pretporez kod obveznika PDV-a, ovisno o tome čemu mu služi dobro na kojem se pružala građevinska usluga.

1. Obveza poreza na dobitak po obračunu za 2016. godinu
2. Pretporez koji se ne priznaje u 2016. iako je povezan s rashodima za 2016. godinu
3. Donos obveze PDV–a za građevinske usluge

Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo