Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu za neprofitne organizacije

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2017
Članak:
Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu za neprofitne organizacije
Stranica:
238.
Autor/i:
Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Sažetak:

      I ove godine gotovo sve neprofitne organizacije trebaju do 1. ožujka 2017. godine predati financijske izvještaje za 2016. godinu. Ne postoje razlike u popunjavanju i predaji ovih financijskih izvještaja za 2016. godinu u odnosu na one za 2015. godinu.
      Kratki podsjetnik na obveznike, izuzeća od obveze, rokove i bitne upute za popunjavanje godišnjih financijskih izvještaja dan je ovim člankom.

1. Uvod
2. Obveznici financijskog izvještavanja za 2016. godinu
3. Obveznici i godišnji financijski izvještaj u sustavu jednostavnog knjigovodstva
4. Obveznici i godišnji financijski izvještaji u sustavu dvojnog knjigovodstva
5. Rok i način predaje godišnjih financijskih izvještaja
6. Izjava o neaktivnosti

Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo