Završna knjiženja poreza na dobitak za 2000. i uporaba dobitka

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2001
Članak:
Završna knjiženja poreza na dobitak za 2000. i uporaba dobitka
Stranica:
11.
Autor/i:
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec.
Sažetak:
Dobitak (ili gubitak) poslije oporezivanja pripisuje se kapitalu (ili ga smanjuje) te pokazuje konačni ukupni učinak svih poslovnih aktivnosti na godišnjoj razini. To je računovodstveni ili poslovni rezultat poslije oporezivanja koji se u ukupnosti iskazuje u bilanci i računu dobitka (gubitka). Jednakost dobitka (gubitka) iskazanog u jednom i drugom financijskom izvještaju pokazuje organsku povezanost bilance i računa dobitka (gubitka).

Pritom dobitak (ili gubitak) iz porezne prijave samo prethodno kroz utvrđenu poreznu obvezu utječe na konačni računovodstveni rezultat. No, pri knjiženju utvrđene porezne obveze mogu se javiti stanovite dvojbe. O tome kao i o načinima uporabe dobitka iz 2000. godine pišemo u nastavku članka. Činjenica jest da se dobitak iz 2000. godine može besporezno isplatiti u ovoj godini, no glede uporabe za druge namjene (npr. prenamjene u pozajmicu) postoje porezna ograničenja.

Hashtags: