Europska komisija predlaže uvođenje obvezne primjene Međunarodnih računovodstvenih standarda

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2001
Članak:
Europska komisija predlaže uvođenje obvezne primjene Međunarodnih računovodstvenih standarda
Stranica:
11.
Autor/i:
Tatjana RUŽIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Europska komisija je predstavila prijedlog Uredbe1 koja zahtijeva od svih europskih kompanija listiranih na reguliranim tržištima, uključujući banke i osiguravajuća društva, izradu konsolidiranih financijskih izvješća u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima. Rečena Uredba na snagu treba stupiti najkasnije tijekom 2005. Ona bi zemljama članicama pružila mogućnost da rečeni zahtjev u svezi s primjenom Međunarodnih računovodstvenih standarda prošire i na nelistirane kompanije, te na pojedinačna financijska izvješća. Ova Uredba bi pomogla u uklanjanju zapreka za međunarodno trgovanje vrijednosnicama osiguravajući veću transparentnost i jednostavniju usporedbu financijskih izvješća pojedinih društava unutar Europske unije. Tako bi se povećala efikasnost tržišta i smanjio trošak pribavljanja kapitala za kompanije. Isti prijedlog je prioritetna mjera Financial Service Action Plana (ključnog elementa stvaranja integriranog tržišta financijskim uslugama). Također je u skladu sa strategijom naglašenom u Priopćenju2 Europske komisije iz lipnja 2000. glede budućnosti financijskog izvješćivanja u Europi.
Hashtags: