Poslovne knjige poduzetnika - zaključak i čuvanje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2001
Članak:
Poslovne knjige poduzetnika - zaključak i čuvanje
Stranica:
22.
Autor/i:
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Poslovne knjige su temelj za izradu financijskih i poreznih izvješća. Svi podatci u poslovnim knjigama moraju biti utemeljeni na urednim i vjerodostojnim knjigovodstvenim ispravama. U tom kontekstu treba zajedno promatrati poslovne knjige i knjigovodstvenu dokumentaciju te pri njihovu zaključku i čuvanju poštovati kako računovodstvene tako i porezne propise. U ovom članku daje se osvrt na zaključak i čuvanje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava poduzetnika, kako onih koji vode dvojno knjigovodstvo (obveznika poreza na dobitak) tako i onih koji vode jednostavno knjigovodstvo (obveznika poreza na dohodak).
Hashtags: