Nerealizirani dobitci i gubitci u zalihama u postupku konsolidacije

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2001
Članak:
Nerealizirani dobitci i gubitci u zalihama u postupku konsolidacije
Stranica:
48.
Autor/i:
Mr. sc. Ivan ŽIC
Sažetak:
U sastavljanju konsolidiranih financijskih izvješća prema pravilima Međunarodnih računovodstvenih standarda isključivanje nerealiziranih dobitaka i gubitaka u zalihama dio je postupka konsolidacije. Konsolidirana financijska izvješća izvještavaju o odnosima grupe i okruženja prikazujući grupu kao jedno poduzeće, zbog čega se prilikom sastavljanja konsolidiranih financijskih izvješća eliminiraju transakcije između članica grupe. Svrha konsolidiranih financijskih izvješća je pružanje informacija upravi za upravljanje grupom poduzeća/trgovačkih društava, vlasnicima za kontrolu rada uprave i potencijalnim ulagačima o korisnosti ulaganja i drugim korisnicima tih izvješća radi zadovoljenja njihovih potreba i interesa. Ovisno o odnosu vrijednosti zaliha prema financijskom rezultatu grupe, o ustroju nabave i prodaje i o politici transfernih (unutargrupnih ili internih) cijena, nerealizirani dobitci u zalihama mogu znatno mijenjati financijski rezultat grupe. Zbog toga, i s obzirom na potrebu istinitog i fer iskazivanja financijskog rezultata grupe u konsolidiranim financijskim izvješćima, isključivanje u postupku konsolidacije tih financijskih izvješća pravilno izračunanih nerealiziranih dobitaka i gubitaka u zalihama dobiva na važnosti. U nastavku je prikazano izračunavanje nerealiziranih dobitaka i gubitaka u zalihama i pravila kojih se pritom treba držati kako bi procjena vrednovanja zaliha za grupu u konsolidiranim financijskim izvješćima bila fer i pošteno iskazana.
Hashtags: