Kamate u kreditnim odnosima fizičkih i pravnih osoba

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2001
Članak:
Kamate u kreditnim odnosima fizičkih i pravnih osoba
Stranica:
67.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec.
Sažetak:
Prema Zakonu o porezu na dohodak koji se počeo primjenjivati od početka 2001. godine ne oporezuju se kamate na kunsku i deviznu štednju, na pologe (po viđenju i oročene) na žiro-računu, tekućem i deviznom računu, koje isplaćuju banke i štedno-kreditne zadruge te kamate po vrijednosnim papirima izdanim prema posebnim propisima. Svi ostali primitci od kamata koje ostvaruju fizičke osobe od pozajmljivanja novca smatraju se dohotkom od kapitala i oporezuju se porezom na dohodak. Ako poslodavac odobri radniku ili nekoj drugoj fizičkoj osobi koja je s poslodavcem u poslovnoj ili osobnoj povezanosti, beskamatni zajam ili uz kamatu po nižoj stopi od 6%, tada mu je ustupio pravo raspolaganja novcem uz pogodnost koja se utvrđuje kao razlika između ugovorene kamate i kamate po stopi od 6%, a ta pogodnost se smatra plaćom u naravi odnosno dohotkom od nesamostalnog rada i oporezuje se. No, to nisu sve novosti koje su nam donijeli novi porezni propisi u svezi s kamatama, a da biste se s tim više upoznali preporučujemo Vam da pročitate ovaj članak.
Hashtags: