Utvrđivanje i izmjena predujma poreza na dohodak od samostalne djelatnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2001
Članak:
Utvrđivanje i izmjena predujma poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
Stranica:
74.
Autor/i:
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Mjesečne svote predujmova poreza na dohodak i prireza obvezni su, po rješenju ispostave Porezne uprave koja je mjesno nadležna prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika, plaćati svi obrtnici koji ostvaruju dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja kao i drugih djelatnosti koje se oporezuju kao obrt. Utvrđena svota mjesečnog predujma može se temeljem zahtjeva poreznog obveznika i promijeniti. O načinu na koji ispostave Porezne uprave utvrđuju nove mjesečne predujmove poreza te donose izmijenjena rješenja postojećih predujmova na osnovi obrade godišnjih poreznih prijava (koji posao je upravo u tijeku), pročitajte u nastavku članka.
Hashtags: