Računovodstveno praćenje obračuna proizvodnje po radnom nalogu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2017
Članak:
Računovodstveno praćenje obračuna proizvodnje po radnom nalogu
Stranica:
39.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

     Računovodstveno praćenje proizvodnje proizvoda može, zbog svojih brojnih specifičnosti, rezultirati pogrešnim iskazivanjem vrijednosti gotovih proizvoda i zaliha nedovršene proizvodnje ako proces praćenja troškova nije postavljeno na odgovarajući način. Način organizacije ovog sustava ovisi prvenstveno o načinu proizvodnje proizvoda (ili usluga), ali i o odluci samog poduzetnika. Osim za suvremene metode obračuna troškova proizvodnje, poduzetnik se može odlučiti i za jednu od tradicionalnih metoda, kao što je obračun po radnom nalogu. O specifičnostima tog načina obračuna proizvodnje pročitajte u nastavku.

1. Uvod
2. Sustavi obračuna troškova u proizvodnji
3. Sustav obračuna troškova po radnom nalogu
4. Računovodstveno praćenje proizvodnje po narudžbi
5. Računovodstveno praćenje usluge dorade tuđih proizvoda
6. Iskazivanje podataka o proizvodnji u bilanci i računu dobitka i gubitka
7. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo