Računovodstvo ulaganja u višegodišnje nasade

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2017
Članak:
Računovodstvo ulaganja u višegodišnje nasade
Stranica:
47.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

     Ulaganja u višegodišnje nasade (voćnjake, vinograde, maslinike, plantaže drveća i sl.) predstavljaju poljoprivrednu aktivnost. Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje podizanja višegodišnjih nasada i definira troškove koji se trebaju uključiti u vrijednost nasada i daljnje utvrđivanje vrijednosti te imovine. Uz to se u članku definira računovodstveno praćenje proizvodnje voća. Sve je to objašnjeno na konkretnim primjerima iz poslovne prakse.

1. Uvod
2. Obračun PDVA-a pri nabavi sadnica, gnojiva i zaštitnih sredstava
3. Računovodstveno praćenje ulaganja u višegodišnje nasade
4. Računovodstveno praćenje ulaganja u proizvodnju voća
5. Rashodovanje višegodišnjih nasada
6. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo