Odgovornost računovođe zbog pogrešne prognoze vremenske neograničenosti poslovanja u slučaju razloga za stečaj

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2017
Članak:
Odgovornost računovođe zbog pogrešne prognoze vremenske neograničenosti poslovanja u slučaju razloga za stečaj
Stranica:
74.
Autor/i:
Autor: Tatjana GRBAC, dipl. iur.
Sažetak:

      U članku se navodi slučaj iz Njemačke sudske prakse u kojem se problematizira odgovornost poreznog savjetnika (u našem pravnom sustavu računovođa sastavlja financijske izvještaje, a uprava je odgovorna za njihov sadržaj) glede procjene načela vremenske neograničenosti poslovanja. To pitanje osobito postaje osjetljivo ako prema bilančnim pokazateljima društvu prijeti stečaj. Naime, u SR Njemačkoj porezni savjetnici, u pravilu, vode iz usluge računovodstvo za svoje klijente (osim ako sam klijent ima zaposlenog računovođu), osim onih poreznih savjetnika (pravnika) koji su specijalizirani za vođenje poreznih sporova. Tu razliku treba imati na umu kod čitanja ovog članka.
      Podsjećamo, u Okviru Hrvatskih standarda financijskog izvješćivanja u t. 1.3.1. uređuje se načelo „vremenska neograničenost poslovanja“ čiju ocjenu moraju sadržavati (u bilješkama) financijski izvještaji. U MRS 1 - Prezentiranje financijskih izvještaja, u t. 25. nalaže se upravama društava da procijene sposobnost subjekta da nastavi trajno poslovanje. Dakle, subjekt financijske izvještaje sastavlja na osnovi pretpostavka trajnog poslovanja…
      Koje štetne posljedice za vjerovnika i druge korisnike financijskih izvještaja može imati izostanak procjene o tom elementu financijskih izvještaja, pročitajte u ovom članku. Za razliku od našeg uređenja, izradu financijskih izvještaja u Njemačkoj uređuje Trgovački zakonik (HGB), dok računovodstveni standardi nisu predmet ovoga sudskog razmatranja. Izvorni naslov i tekst sudske rasprave daje se u nastavku.

1. O odgovornosti poreznog savjetnika zbog pogrešnog bilanciranja prema vrijednostima temeljenim na pretpostavci vremenske neograničenosti poslovanja u slučaju postojanja razloga za stečaj
2. Odvjetnički komentar (sažetak)

Hashtags:
#Računovodstvo