Darovanje dugotrajne nefinancijske imovine i primljena jamstva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2017
Članak:
Darovanje dugotrajne nefinancijske imovine i primljena jamstva
Stranica:
81.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom proračunskom praktikumu knjiže se i obrazlažu knjiženja darovanja odnosno prijenosa dugotrajne nefinancijske imovine između proračunskih osoba odnosno njezina darovanja osobi koja je izvan proračunskog sustava koja u času darovanja odnosno prijenosa nema knjigovodstvene vrijednosti.
      U navedenoj okolnosti predlaže se njezina revalorizacija i upozorava se da se isti poslovni događaj različito knjigovodstveno iskazuje, uvažavajući osobu kojoj je ona nenaplatno dana.
      Osim darovanja odnosno prijenosa dugotrajne nefinancijske imovine, u ovom se praktikumu knjiže i primljena jamstva. Ona nisu nešto s čime proračunska osoba može raspolagati pa se stoga ni ne iskazuju kao prihod.

1. Darovanje dugotrajne nefinancijske imovine unutar proračunskog sustava
2.  Darovanje dugotrajne nefinancijske imovine izvan proračunskog sustava
3. Primljeni novčani polog u ime jamstva u sustavu javne nabave

Hashtags:
#ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo