Rashod dugotrajne nefinancijske imovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2017
Članak:
Rashod dugotrajne nefinancijske imovine
Stranica:
83.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva knjiže i obrazlažu knjiženja Rashoda imovine u pripremi i Zamjene stvari.
      Pri rashodu svake dugotrajne nefinancijske imovine ne iskazuje se sva knjigovodstvena vrijednost kao rashod razdoblja ako je njezina nabava bila financirana iz darivanja. Pri tome nije bitno što se njome možda nije ni počelo koristiti.
      Pri iskazivanju razmjene stvari podredno treba uvažavati odredbe međunarodnih računovodstvenih standarda: ako je riječ o zamjeni sličnih stvari ne treba iskazivati prihode. Za takvo postupanje nije bitna odredba propisa iz područja oporezivanja porezom na dodanu vrijednost koja obvezuje porezne obveznika na izdavanje računa.

1. Rashod imovine u pripremi
2. Zamjena stvari

Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo