Obrtnička djelatnost u razdoblju privrememe obustave

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2001
Članak:
Obrtnička djelatnost u razdoblju privrememe obustave
Stranica:
82.
Autor/i:
Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Status privremene obustave obrta ili tzv. "mirovanja" obrtničke djelatnosti je specifičan položaj registrirane djelatnosti, a mogu ga kao jednu vrstu "povlaštenog" položaja koristiti jedino fizičke osobe odnosno obrti i slobodna zanimanja, a ne i trgovačka društva. Pritom treba istaknuti da obrti u razdoblju privremene obustave ne gube pravnu osobnost, dakle nisu likvidirani, nego iz određenih objektivnih razloga privremeno prestaju obavljati djelatnost o čemu obvezatno obavještavaju Ured za gospodarstvo. Međutim, kako se i u tom razdoblju događaju neke poslovne promjene, treba ih evidentirati u poslovnim knjigama i evidencijama. O tome pišu autorice ovoga članka.
Hashtags: