Minimalni tehnički uvjeti za prodaju robe na malo izvan prodavaonica

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2001
Članak:
Minimalni tehnički uvjeti za prodaju robe na malo izvan prodavaonica
Stranica:
91.
Autor/i:
Mr. sc. Darko MANOJLOVIĆ
Sažetak:
I za prodaju robe na malo izvan maloprodajnih objekata prodavatelji - trgovci trebaju zadovoljiti propisane uvjete koji proizlaze iz trgovačkih propisa, propisa o PDV-u, propisa o zaštiti na radu i dr. Ističemo da smo o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima prodaje na veliko i malo iz istog poslovnog prostora pisali u časopisu RRiF br. 1/2001., str. 181., a u ovom se članku objašnjavaju uvjeti za obavljanje trgovine izvan prodavaonica te posebni oblici trgovanja.
Hashtags: