Liberalizacija deviznog sustava

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2001
Članak:
Liberalizacija deviznog sustava
Stranica:
109.
Autor/i:
Marija LAKIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Ove promjene dugo su čekane. Sudionici vanjskotrgovačkog poslovanja napokon su dočekali da mogu i međunarodne dužničko-vjerovničke odnose slobodno kompenzirati, cedirati, asignirati i preuzeti dug, a mogu i tražbine iz izvoznih poslova prodati. Sve pravne poslove mogu, kad to žele, kupiti i držati devize na svojem deviznom računu kod poslovne banke, te ih uporabiti za plaćanje ili druge tzv. terminske poslove. To je značajniji dio novosti što su ih donijele izmjene i dopune Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata (Nar. nov., br. 32/01.), a koje su stupile na snagu 10. travnja 2001. Potanje o tome te o drugim novostima piše naša suradnica iz Hrvatske narodne banke.
Hashtags: