Ugovor o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2001
Članak:
Ugovor o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove
Stranica:
124.
Autor/i:
Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Radni odnos koji se zasniva za sezonske poslove uređen je novim člankom 12a. Zakona o radu (Nar. nov., br. 38/95. do 17/01.). Sadržaj ugovora o radu je bitno različit u odnosu na ugovore o radu na neodređeno vrijeme, pa se zato u ovom članku iznose novosti koje su u primjeni od 10. ožujka 2001. a koje će biti od interesa za poslodavca iz djelatnosti turizma, graditeljstva, poljoprivrede i dr.
Hashtags: