Promjena podataka o radnom vremenu u evidencijama mirovinskog osiguranja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2001
Članak:
Promjena podataka o radnom vremenu u evidencijama mirovinskog osiguranja
Stranica:
127.
Autor/i:
Ana ŠAŠIĆ-ŠOJAT, prof.
Sažetak:
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Nar. nov., br. 17/2001.) je uređeno da radno vrijeme ne smije biti duže od 40 sati tjedno, što je izmjena u odnosu na prethodnu odredbu da radno vrijeme ne smije biti duže od 42 sata. Budući da je podatak o radnom vremenu obvezni uglavak prijave obveznika plaćanja doprinosa (poslodavca) poslodavci su obvezni Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje prijaviti promjenu radnog vremena na Tiskanici M-13P.

O tome pišemo u ovom članku.

Hashtags: