Plaće državnih službenika i namještenika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2001
Članak:
Plaće državnih službenika i namještenika
Stranica:
128.
Autor/i:
Ljubica ĐUKANOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Doneseni su novi zakoni koji uređuju prava, obveze i odgovornost i plaće državnih službenika te namještenika i službenika i namještenika u javnim službama.

Napušta se sustav platnih razreda za određivanje plaća, a uvodi se sustav određivanja vrijednosti koeficijenata poslova radnih mjesta. Plaća se utvrđuje kao umnožak koeficijenta složenosti poslova na koje je radnik raspoređen i osnovice za izračun plaće uvećane za 5% za svaku godinu radnog staža.

Više o tome pročitajte u ovom članku.

Hashtags: