Tumačenja i stajališta - Agencija za zaštitu osobnih podataka

Časopis: Pravo i porezi - 7.2017
Članak:
Tumačenja i stajališta - Agencija za zaštitu osobnih podataka
Stranica:
95.
Autor/i:
Sažetak:
  • Obrada identifikacijski broj (OIB) fizičkih osoba na računima
Hashtags: