RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 8.2017
  • Članak:Uvodnik
  • Stranica:11.
  • Autor/i:Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)