Poslovanje konsignacijske prodaje strane robe

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2001
Članak:
Poslovanje konsignacijske prodaje strane robe
Stranica:
28.
Autor/i:
Zvonimir TRAMPUS
Sažetak:
Konsignacijska prodaja strane robe uređena je odredbom čl. 37. Zakona o trgovini (Nar. nov., br. 11/96. do 75/99.). Pritom je bitna pretpostavka postojanje pisanog ugovora sa stranom osobom.

Uvjeti za konsignacijsku prodaju prema navedenoj se odredbi uređuju Carinskim zakonom. U ovom članku razmatramo konsignacijsku prodaju robe nakon donošenja novog Carinskog zakona (Nar. nov., br. 78/99. do 73/00.), Uredbe za provedbu Carinskog zakona (Nar. nov., br. 144/99. do 77/00.) i drugih propisa kojima je uređeno provođenje tog zakona i uredbe za njegovo provođenje.

Hashtags: