Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Časopis: Pravo i porezi - 10.2017
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Stranica:
98.
Autor/i:
Sažetak:

I. Porez na dodanu vrijednost

  • Primjena čl. 41. st. 6. Pravilnika o PDV-u - posebni porez na motorna vozila ne ulazi u osnovicu za PDV
  • Snižena stopa PDV-a za ostale medicinske proizvode – okviri za naočale

II. Porez na promet nekretnina

  • Nasljeđivanje naknadno pronađene imovine - snaha nasljeđuje nekretninu

III. Porez na dohodak

  • Porezni tretman nekretnina u RH vlasnice s dvojnim državljanstvom
  • Porezni tretman mirovine isplaćene od strane Mirovinskog fonda Svjetske Banke
  • Porez na dohodak od nesamostalnog rada i primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s Republikom Slovenijom
  • Promjena načina oporezivanja samostalnih djelatnosti - primjena svote od 300.000,00 kn i za 2017.

V. Drugi porezi, pristojbe i davanja

  • Udruga koja obavlja gospodarsku djelatnost, upit u vezi s radnim vremenom i fiskalizacijom
  • Određivanje i dodjeljivanje OIB-a stečajnoj masi 
Hashtags: