Ispravak računovodstvenih pogrešaka

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2017
Članak:
Ispravak računovodstvenih pogrešaka
Stranica:
37.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      Pogreške u knjigovodstvu događaju se zbog nedostatka informacija prilikom knjiženja poslovne promjene, zbog krive procjene poslovnog događaja, nedovoljne ažurnosti, zbog brojnih drugih razloga koji mogu biti neznanje ili u krajnjem slučaju namjera. Kada se otkriju, bilo da im je uzrok taj ili neki drugi, računovodstvene pogreške treba ispraviti kako bi financijska izvješća koja se izrađuju iz knjigovodstvenih podataka bila poštena, nepristrana i pouzdana za vlasnike i ostale korisnike informacija iz financijskih izvješća.
      U ovom članku pišemo o načinu ispravljanja pogrešaka koje su nastale pri knjiženju nekih poslovnih događaja.

1. Uvod
2. Primjena računovodstvenih standarda
3. Iskazivanje pogrešaka u financijskim izvješćima
4. Iskazivanje poreza pri prepravljanju usporednih podataka
5. Primjeri ispravaka računovodstvenih pogrešaka
6. Objavljivanje pogrešaka prethodnog razdoblja
7. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo