Privremeni uvoz robe

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2001
Članak:
Privremeni uvoz robe
Stranica:
102.
Autor/i:
Franjo IBRIŠIMOVIĆ, oec.
Sažetak:
U ovom članku autor piše o privremenom uvozu robe koja ne podliježe plaćanju carine i poreza, a to je roba koja se izlaže na sajmovima, te roba koja služi privremeno u humanitarne svrhe, ambalaža koja je uporabljena kod uvoza te se vraća natrag, i proizvodi koji privremeno služe za obavljanje obrazovne, znanstvene, kulturne i športske djelatnosti. Na taj se način može privremeno uvesti materijal u svrhu turističke promidžbe, a slično se postupa i s osobnom prtljagom putnika koji posjećuju našu zemlju.

Osim toga u članku se obrađuje i privremeni uvoz opreme koja se neko ograničeno vrijeme koristi za obavljanje gospodarske djelatnosti, a koja u tom slučaju djelomice podliježe plaćanju carine i poreza.

Hashtags: