Financijska imovina: darovanje i prodaja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2017
Članak:
Financijska imovina: darovanje i prodaja
Stranica:
64.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se praktikumu knjiži darovanje financijske imovine i prodaja financijske imovine. Ako se proračunskoj osobi daruje financijska imovina izvan općeg proračuna, potrebno je iskazati prihode i izdatke. Pri prodaji financijske imovine po vrijednosti većoj od njezine knjigovodstvene vrijednosti nije potrebno rabiti račun podskupine 915.

1. Darovanje financijske imovine
2. Prodaja financijske imovine

Hashtags:
#ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo