Računovodstvene provjere za 2017. godinu u neprofitnom računovodstvu

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2017
Članak:
Računovodstvene provjere za 2017. godinu u neprofitnom računovodstvu
Stranica:
3.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U 2017. godini neznatno je mijenjan pravni okvir neprofitnog računovodstva te stoga nema ni bitnih promjena u računovodstvenim postupanjima u odnosu na ona koja su bila u primjeni za 2016. godinu.
      S obzirom na to da se završna računovodstvena provjera, u načelu, obavlja krajem godine, u ovom se članku objašnjava računovodstveni pristup nizu poslovnih promjena koje su svojstvene radu neprofitnih organizacija koje se ponajprije nalaze u dvostavnom računovodstvenom sustavu.

1. Uvod
2. Imovina (razred 0 i 1)
3. Obveze (razred 2)
4. Prihodi (razred 3)
5. Rashodi (razred 4)
6. Vlastiti izvori (razred 5)

Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo