Prilog neprofitne organizacije 12/2017

Računovodstvene provjere za 2017. godinu u neprofitnom računovodstvu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Popis imovine i obveza kod neprofitnih organizacija
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Naglasci iz pojedinih područja rada neprofitnih organizacija
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Udruge, ustanove i druge neprofitne pravne osobe u trgovini i zaštiti potrošača
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Udruge, ustanove i druge neprofitne organizacije u ugostiteljstvu i turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Oporezivanje primitaka športskih sudaca i delegata
Autori: Iva ULJANIĆ ŠKREBLIN , dipl.oec.
Dražen OPALIĆ , bacc. oec.
Neprofitne osobe – sastavljanje 12. obrasca PDV za 2017. godinu
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.