Neprofitne osobe – sastavljanje 12. obrasca PDV za 2017. godinu

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2017
Članak:
Neprofitne osobe – sastavljanje 12. obrasca PDV za 2017. godinu
Stranica:
58.
Autor/i:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Osobe koje svoje poslovne događaje bilježe u sustavu neprofitnog računovodstva, a obavljaju poduzetničku djelatnost i s motrišta PDV-a prelaze prag isporuka dobara i usluga u 2017. godini u svoti većoj od 300.000,00 kn, smatraju se obveznicima PDV-a. Međutim, i oni koji nisu prešli prag isporuke, tzv. mali porezni obveznici, u određenim poreznim situacijama trebaju se registrirati za potrebe PDV-a, a to znači da trebaju iskazati obvezu PDV-a, ali nemaju pravo na pretporez. Zbog toga se na neprofitne osobe primjenjuju porezna postupanja koja nisu svojstvena poreznim obveznicima iz poduzetničkog okruženja. No, uvažavajući ove posebnosti, one se, u načelu, ponašaju kao redoviti porezni obveznici.

1. Uvod
2. Aktualna pitanja u vezi s oporezivanjem neprofitnih pravnih osoba kao obveznika PDV-a i malih poreznih obveznika
3. Sastavljanje obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine
4. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi