Popis imovine i obveza kod neprofitnih organizacija

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2017
Članak:
Popis imovine i obveza kod neprofitnih organizacija
Stranica:
15.
Autor/i:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Prije sastavljanja financijskih izvještaja, potrebno je provesti popis imovine i obveza te stanje u poslovnim knjigama uskladiti sa stvarnim stanjem. Ako stvarno stanje odstupa od stanja u poslovnim knjigama, nastaju popisne razlike koje je potrebno proknjižiti na odgovarajući način.

1. Uvod
2. Predmet popisa imovine i obveza
3. Provedba popisa imovine i obveza
4. Rezultati provedenog popisa imovine i obveza
5. Posljedice neprovođenja popisa imovine i obveza
6. Zaključak

Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo