Udruge, ustanove i druge neprofitne pravne osobe u trgovini i zaštiti potrošača

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2017
Članak:
Udruge, ustanove i druge neprofitne pravne osobe u trgovini i zaštiti potrošača
Stranica:
22.
Autor/i:
Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

      Djelatnost trgovine mogu obavljati udruge, ustanove i druge neprofitne prave osobe pod uvjetima i na način propisan odredbama posebnog propisa kojima se uređuje obavljanje djelatnosti trgovine. Kad udruge, ustanove i druge neprofitne pravne osobe obavljaju prodaju proizvoda potrošačima za neposrednu potrošnju, u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje zaštita potrošača smatraju se trgovcima te su dužni pridržavati svih obveza propisanih odredbama toga zakona. U nastavku ovog članka, dajemo sažeti prikaz odgovora na najčešće postavljana pitanja udruga, ustanova i drugih neprofitnih pravnih osoba iz područja trgovine i zaštite potrošača.

1. Uvodne napomene
2. Odgovori na pitanja iz područja trgovine
3. Odgovori na pitanja iz područja zaštite potrošača

Hashtags:
#Neprofitno