Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

Časopis: Pravo i porezi - 1.2018
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Stranica:
127.
Autor/i:
Sažetak:

II. Posebni porezi i trošarine

  • Kupnja tekućine namijenjene konzumiranju u elektroničkoj cigareti putem interneta
  • Određivanje trošarinskog statusa začina od soje
  • Uvod piva iz Kine
  • Zbrinjavanje oštećenog vozila stranih registracijskih oznaka
  • Korištenje službenog automobila sa njemačkim registarskim pločicama na teritoriju RH od HR državljanke koja živi i radi u Njemačkoj
  • Priznavanje prava na oslobođenje od plaćanja posebnog poreza na motorna vozila uslijed umanjenja vrijednosti
  • Napitak od soje u prahu
  • Proizvodnja likera „Teranino“
  • Proizvodnja piva u komercijalne svrhe
Hashtags: