Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2017. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2018
Članak:
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2017. godinu
Stranica:
39.
Autor/i:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Nakon sastavljanja godišnjih financijskih izvješća za 2017. godinu (bilance, računa dobiti i gubitka, izvještaja o novčanom tijeku, izvještaja o promjenama kapitala, izvještaja o ostalom sveobuhvatnom dobitku i bilježaka), donose se odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća i odluke u uporabi dobitka odnosno pokrića gubitka za 2017. godinu. Autorica u članku obrazlaže pravno i računovodstveno motrište uporabe dobitka te daje primjere računovodstvenog praćenja uporabe dobitka i pokrića gubitka za 2017. godinu.

1. Pravno motrište uporabe dobitka
2. Računovodstveno motrište uporabe dobitka
3. Primjeri odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća i uporabi dobitka ili pokriću gubitka
4. Računovodstveno praćenje uporabe dobitka
5. Računovodstveno praćenje pokrića gubitka
6. Porezno motrište isplate udjela u dobitku (dividende)
7. Isplate predujmova dobitka i dividendi
8. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo