Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva za 2017. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2018
Članak:
Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva za 2017. godinu
Stranica:
91.
Autor/i:
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      Godišnje izvješće odnosno izvješće poslovodstva sastavlja se prema čl. 21. Zakona o računovodstvu. Zakonom o računovodstvu propisan je i obvezan sadržaj godišnjeg izvješća odnosno izvješća poslovodstva, ali ne i njegov oblik. Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva obvezno sastavljaju srednji i veliki poduzetnici. Mikro i mali poduzetnici ne moraju sastavljati godišnje izvješće odnosno izvješće poslovodstva, ali oni u bilješkama obvezno navode informaciju o stjecanju vlastitih dionica odnosno udjela.

1. Obveznici
2. Sadržaj godišnjeg izvješća odnosno izvješća poslovodstva
3. Financijska izvješća za izvještajno razdoblje
4. Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja
5. Izvješće o plaćanjima javnom sektoru
6. Izvješće poslovodstva
7. Pokazatelji uspješnosti poslovanja
8. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo