Fleksibilna pravila PDV-a i zaštita podataka

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2018
Članak:
Fleksibilna pravila PDV-a i zaštita podataka
Stranica:
206.
Autor/i:
Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

1. Predložena nova, fleksibilna pravila o PDV-u
2. Na snazi revidirana Direktiva o platnim uslugama
3. Smjernice za primjenu pravila o zaštiti podataka
4. Javno savjetovanje radi kreiranja prvog popisa za praćenje krivotvorenja
5. Dogovorena revizija Direktive o energetskoj učinkovitosti
6. EK odobrila Italiji uvođenje obveze izdavanja elektroničkih računa

Hashtags: